• Câu hỏi:

  What does the passage mainly discuss?

  • A. The differences between early and modern comic strips.
  • B. Features of early comic strips in the United States.
  • C. The effects of newspapers on comic strip stories.
  • D. A comparison of two popular comic strips.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Đoạn văn chủ yếu thảo luận gì?

  A. Sự khác biệt giữa truyện tranh ban đầu và hiện đại.

  B. Đặc điểm của truyện tranh ban đầu ở Hoa Kỳ.

  C. Ảnh hưởng của báo chí đến truyện tranh

  D. Một so sánh của hai truyện tranh phổ biến.

  Chọn B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC