YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined and bold part in the following question.

  Câu hỏi:

  Although Valentine's Day has become a global industry with more than 80 million roses sold worldwide, the origins of the day are unclear and hidden in the mists of time.

  • A. traced back to the ancient people
  • B. a long time ago and unforgettable
  • C. new enough for anyone to confirm
  • D. still a mystery to everybody

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  the mists of time: một thời gian dài trước đây và rất khó để nhớ rõ

  traced back to the ancient people: quay lại từ thời cổ đại

  a long time ago and unforgettable: một thời gian dài trước đây và không thể nào quên

  new enough for anyone to confirm: đủ mới để bất cứ ai có thể xác nhận

  still a mystery to everybody: vẫn còn là một bí ẩn đối với mọi người => the mists of time >< new enough for anyone to confirm

  Tạm dịch: Mặc dù Ngày Valentine đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu với hơn 80 triệu bông hồng được bán trên toàn thế giới, nhưng nguồn gốc của ngày này không rõ ràng và ẩn giấu trong thời gian dài và khó để nhớ rõ.

  Chọn C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA