• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

  Câu hỏi:

  Billy and Bobby are in a coffee shop. Billy is asking Bobby for his opinion about the coffee there. - Billy: “How's the coffee here?” – Bobby: “_________.”

  • A. It's a little better now that I've got a car.
  • B. It's a little bitter, to tell the truth.
  • C. As a matter of fact, I'm not interested.
  • D. No, I don't think so.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Tạm dịch:

  Billy và Bobby đang ở trong một quán cà phê. Billy đang hỏi Bobby về ý kiến của anh ấy về cà phê ở đó.

  - Billy: “Cà phê ở đây thế nào?”

  - Bobby: “_________.”

  A. Tốt hơn chút rồi giờ tôi đã có một chiếc xe.

  C. Thực tế là tôi không quan tâm.

  B. Nói thật nó hơi đắng một chút.

  D. Không, tôi không nghĩ vậy

  Chọn B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC