YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question.

  Câu hỏi:

  As an excuse for being late, she made up a whole story.

  • A. She apologized for being late by inventing a whole story.
  • B. An excuse for being late was her whole story.
  • C. A whole story was her excuse for being late.
  • D. Making up a whole story, she said sorry for being late.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  Như một cái cớ đến muộn, cô ấy đã tạo nên một câu chuyện.

  A. Cô ấy xin lỗi vì đến muộn bằng cách tạo ra một câu chuyện.

  B. Một lý do cho việc đến muộn là một câu chuyện của cô ấy.

  C. Một câu chuyện là lý do của cô ấy để đến muộn.

  D. Tạo nên một câu chuyện, cô ấy nói xin lỗi vì đến muộn.

  Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA