AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  My uncle left his job because he did not have _____ of promotion.

  • A. visions
  • B. prospects
  • C. scenarios
  • D. posts

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  vision (n): sự nhìn, hình ảnh                            prospect (n): triển vọng, hy vọng

  scenario (n): viễn cảnh, kịch bản                   post (n): cột mốc, chức vụ

  Tạm dịch: Chú tôi đã rời bỏ công việc của mình vì ông không có triển vọng thăng tiến.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA