YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that

  • A. many new types of electric engines have been developed
  • B. the present electric engines are the best option as being practical
  • C. electricity is the best alternative source of power as it is almost free of pollution
  • D. the present cars are more economical than their future generation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Nó có thể được suy ra từ đoạn văn rằng

  A. nhiều loại động cơ điện mới đã được phát triển

  B. các động cơ điện hiện nay là lựa chọn tốt nhất vì nó thực tế

  C. điện là nguồn năng lượng thay thế tốt nhất vì nó gần như không bị ô nhiễm 

  D. những chiếc xe hiện tại là kinh tế hơn so với thế hệ tương lai của chúng

  Thông tin: Several new types of automobile engines have already been developed than run on alternative sources of power, such as electricity, compressed natural gas, methanol, steam, hydrogen, and propane. Tạm dịch: Một số loại động cơ ô tô mới đã được phát triển hơn là chạy bằng các nguồn năng lượng thay thế, như điện, khí tự nhiên nén, metanol, hơi nước, hydro và propan.

  Chọn A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93333

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA