YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines a pair of sentences in the following question.

  Câu hỏi:

  The driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened.

  • A. If the driver in front didn't stop so suddenly, the accident wouldn't happen.
  • B. If the driver in front hadn't stopped so suddenly, the accident would have happened.
  • C. If the driver in front hadn't stopped so suddenly, the accident wouldn't have happened.
  • D. If the driver in front had stopped so suddenly, the accident would have happened.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu điều kiện

  Giải thích:

  Ta dùng câu điều kiện loại 3 diễn tả hành động không xảy ra trong quá khứ

  Cấu trúc: If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + could/would… + have PP +…

  Tạm dịch:

  Tài xế phía trước đã dừng lại đột ngột. Do đó, vụ tai nạn đã xảy ra.

  => Nếu tài xế phía trước không dừng lại đột ngột, tai nạn sẽ không xảy ra.

  Chọn C

  VDOC

Mã câu hỏi: 94206

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)