• Câu hỏi:

  The word “charging” in this passage refers to

  • A. aggression
  • B. credit cards
  • C. electricity
  • D. lightning

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “charging” trong đoạn văn đề cập đến 

  A. xâm lược

  B. thẻ tín dụng

  C. điện “charging” là một danh động từ: sự nạp điện, nạp nhiên liệu

  D. sét, tia chớp

  Chọn C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC