• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  Jim usually looks happy, but today he has a long ______. He must have had a quarrel with his best friend.

  • A. face
  • B. expression
  • C. chin
  • D. nose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Thành ngữ

  Giải thích: Ta có cụm “a long face”: mặt buồn thượt, chán nản, buồn xỉu

  Tạm dịch: Jim thường trông rất vui vẻ, nhưng hôm nay anh ấy trông thật buồn. Anh hẳn đã cãi vã với người bạn thân nhất của mình.

  Chọn A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC