YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question

  Câu hỏi:

  Humans have done great advances in technology at the expense of the environment.

  • A. at the expense
  • B. Humans
  • C. have done
  • D. advances

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Sự kết hợp từ

  Giải thích:

  Ta có cụm “to make advances” (v): có những tiến bộ

  Sửa: have done => have made

  Tạm dịch: Con người đã có những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ với chi phí môi trường.

  Chọn C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA