AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  Some food that are good ______ of nutrition include fruits, vegetables, and whole grains.

  • A. origins
  • B. sources
  • C. resources
  • D. causes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  origin (n): gốc, nguồn gốc, căn nguyên                                                        source (n): nguồn

  resource (n): tài nguyên                                                                                        cause (n): nguyên nhân

  Tạm dịch: Một số thực phẩm là nguồn dinh dưỡng tốt bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA