YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

  Câu hỏi:

  She only had a twenty-dollars bill with her when she landed at Heathrow airport.

  • A. at
  • B. when
  • C. had
  • D. twenty-dollars bill

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Cấu tạo cụm danh từ

  Giải thích:

  Sửa: twenty-dollars bill => twenty-dollar bill

  Khi dùng dấu gạch nối tạo tính từ phức hợp, tất cả danh từ ta đều chia số ít (không dùng s/es) Tạm dịch: Cô chỉ có một hóa đơn hai mươi đô la khi cô hạ cánh tại sân bay Heathrow.

  Chọn D

   

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA