ADMICRO
 • Câu hỏi:

  In the second paragraph, the author implies that

  • A. a dependable source of electric energy will eventually be developed.
  • B. a single electric vehicle will eventually replace several modes of transportation
  • C. electric vehicles are not practical for the future
  • D. everyday life will stay much the same in the future

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Trong đoạn thứ hai, tác giả ngụ ý rằng

  A. một nguồn năng lượng điện đáng tin cậy cuối cùng sẽ được phát triển. B. một chiếc xe điện cuối cùng sẽ thay thế một số phương thức vận tải

  C. xe điện không thực tế cho tương lai

  D. cuộc sống hàng ngày sẽ vẫn như vậy trong tương lai.

  Thông tin: Although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other dependable source of current is available, transport experts foresee a new assortment of electric vehicles entering everyday life…

  Tạm dịch: Mặc dù xe điện sẽ không thực sự thiết thực cho đến khi có pin mạnh, nhỏ gọn hoặc nguồn điện đáng tin cậy khác, các chuyên gia vận tải đã dự đoán một loại xe điện mới đi vào cuộc sống hàng ngày…

  Chọn A 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE