ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  We should quickly find a solution to the problem. Otherwise, its impact on those concerned will increase.

  • A. If we can solve this problem soon, we will lower the impact on all of our concerns.
  • B. The sooner we find a solution to the problem, the lower the impact it has on those concerned.
  • C. If all those concerned lower their impact, the problem will be better solved.
  • D. By the time we solve this problem, the impact on those concerned will have been lower.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Câu đồng nghĩa

  Giải thích:

  Chúng ta nên nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề. Nếu không, tác động của nó đối với những người liên quan sẽ tăng lên.

  A. Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm, chúng ta sẽ giảm tác động đến tất cả các mối quan tâm của chúng ta.

  B. Chúng ta càng sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề thì tác động của nó đối với những người liên quan càng thấp.

  C. Nếu tất cả những người liên quan giảm tác động của họ, vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn.

  D. Vào thời điểm chúng ta giải quyết vấn đề này, tác động đối với những người liên quan sẽ thấp hơn.

  Câu A, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>