ADMICRO
 • Câu hỏi:

  What does “its” in paragraph 3 refer to?

  • A. ambition
  • B. picture
  • C. novel
  • D. struggle

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “its” trong đoạn 3 liên quan đến _________.

  A. ambition (n): tham vọng                              B. picture (n): bức tranh

  C. novel (n): tiểu thuyết                                     D. struggle (n): cuộc đấu tranh

  Thông tin: This childhood intention is described in her novel, A Sound of Chariots, which although written in the third person is clearly autobiographical and gives a picture both of Mollie's ambition and her struggle towards its achievement.

  Tạm dịch: Ý định thời thơ ấu này được mô tả trong cuốn tiểu thuyết A Sound of Chariots của cô, mặc dù được viết ở ngôi thứ ba rõ ràng là tự truyện và đưa ra một bức tranh về tham vọng của Mollie và cuộc đấu tranh của cô đối với thành tựu của nó.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA