AMBIENT
 • Câu hỏi:

  - Mother: “How come you didn’t tell me that you would quit your job?”

  - Lisa: “__________."

  • A. I’d love to tell you now.
  • B. Because I knew that you would make a fuss about it.
  • C. I have no idea.
  • D. Because I’m so bored with it.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Ngôn ngữ nói

  Giải thích:

  -Mẹ: “Sao con có thể không nói với mẹ rằng con bỏ việc?”

  -Lisa: “ ______________”

  A. Con muốn nói với mẹ bây giờ.

  C. Con không biết.

  Câu A, C, D không phù hợp về nghĩa.

  B. Bởi vì con biết là mẹ sẽ làm ầm lên.

  D. Bởi vì con chán chuyện đấy rồi.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>