AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The new airport has ______ a lot of changes on this island.

  • A. brought about
  • B. taken to
  • C. counted in
  • D. turned up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Phrasal verbs

  Giải thích:

  A. bring about: gây ra                                         B. take to: bắt đầu một thói quen

  C. count in: hoạt động cùng ai                       D. turn up: xuất hiện

  Tạm dịch: Sân bay mới đã gây ra nhiều thay đổi trên hòn đảo này.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>