AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She always wishes to be chosen for the national ballet team, just alike her mother.

  • A. to be chosen
  • B. for
  • C. alike
  • D. her mother

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  alike (adj): giống nhau, tương tự

  like (giới từ): như là

  Sau phó từ “just” ta cần 1 giới từ

  Sửa: alike => like

  Tạm dịch: Cô luôn mong muốn được chọn vào đội ba lê quốc gia, giống như mẹ mình.

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>