YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mollie’s adult visitors generally discover that _____.

  • A. she talks a lot about her work
  • B. she is a very generous person
  • C. she pays more attention to their children
  • D. she is interesting company

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Những người lớn đọc sách của Mollie thường khám phá ra rằng _____.

  A. cô ấy nói rất nhiều về công việc của mình

  B. cô ấy là một người rất hào phóng

  C. cô ấy quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ của họ D. cô ấy là một công ty thú vị

  Thông tin: 'When we have visitors with children the adults always say, "If you go to visit Mollie, she'll spend more time with the children."

  Tạm dịch: 'Khi chúng tôi có khách có trẻ em, người lớn luôn nói: "Nếu bạn đến thăm Mollie, cô ấy sẽ dành nhiều thời gian hơn cho trẻ em."

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA