AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Jenny has an _______ command of Japanese cuisine.

  • A. intensive
  • B. utter
  • C. impressive
  • D. extreme

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Cụm từ

  Giải thích: have an impressive command of sth: giỏi làm việc gì

  Tạm dịch: Cô ấy làm món ăn Nhật rất giỏi

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>