AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In comparison with children of earlier years, Mollie feels that modern children are _____.

  • A. better informed
  • B.

   more intelligent

  • C. less interested in fiction
  • D. less keen to learn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  So với trẻ em của những năm trước, Mollie cảm thấy rằng trẻ em hiện đại là _____.

  A. thông tin tốt hơn B. thông minh hơn C. ít quan tâm đến tiểu thuyết D. ít ham học

  Thông tin: 'I can recapture my romantic feelings as a child playing in those fields, or watching the village blacksmith at work. And that's important, because children now know so much so early that romance can't exist for them, as it did for us.'

  Tạm dịch: 'Tôi có thể lấy lại cảm xúc lãng mạn của mình khi còn là một đứa trẻ chơi trên những cánh đồng đó, hoặc xem thợ rèn trong làng làm việc. Và điều đó rất quan trọng, vì trẻ em bây giờ biết rất sớm nên sự lãng mạn không thể tồn tại với chúng, như nó đã làm cho chúng ta.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>