AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It seems to me that we’ve taken the wrong train.

  • A.

   The trained turned out to be not the one we were supposed to have taken.

  • B. There is no chance that we’ll catch the train that we’re supposed to
  • C. I have a feeling that this train is not the one we should be on.
  • D. I wish we had been more careful and taken the right train from the station.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu đồng nghĩa

  Giải thích:

  Tôi cảm thấy rằng dường như chúng tôi đã đi sai chuyến tàu.

  A. Người được đào tạo hóa ra không phải là người mà chúng tôi phải có.

  B. Không có cơ hội nào để chúng tôi bắt được chuyến tàu mà chúng tôi phải đi.

  C. Tôi có cảm giác rằng chuyến tàu này không phải là chuyến tàu chúng tôi nên đi.

  D. Tôi ước chúng tôi đã cẩn thận hơn và đi đúng chuyến tàu từ nhà ga.

  Câu A, B, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>