AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What can we infer about the policy on no speaking Spanish?

  • A. All the students and school staff were irritated by the policy.
  • B. Students were against the rule at first but then compromised.
  • C. The principal who made this announcement hated Spanish.
  • D. Only people inside of the school knew about the rule when it was announced.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Chúng ta có thể suy luận gì về chính sách không nói tiếng Tây Ban Nha?

  A. Tất cả học sinh và nhân viên nhà trường đều nổi giận bởi chính sách

  B. Học sinh ban đầu chống lại quy tắc nhưng sau đó bị thỏa hiệp

  C. Hiệu trưởng người đưa ra thông báo này ghét tiếng Tây Ban Nha 

  D. Chỉ những người trong trường biết về quy tắc khi nó được công bố

  Thông tin: “People don’t want to speak it anymore and don’t want to get caught speaking it because they’re going to get into trouble,”

  Tạm dịch: “Mọi người không còn muốn nói tiếng Tây Ban Nha nữa và cũng không muốn bị bắt vì họ sẽ gặp rắc rối,”

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>