AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He was accused to theft, but then he ______ as the real thief confessed to the police.

  • A. appeared in broad daylight
  • B. cleared his name
  • C. kept it up his sleeve
  • D. caught himself red-handed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Thành ngữ

  Giải thích:

  in broad daylight: rõ như ban ngày

  to clear one’s name: xoá tội cho ai

  have/keep something up your sleeve: giữ bí mật đến phút cuối

  catch somebody red-handed: bắt quả tang

  Tạm dịch: Anh ấy đã bị buộc tội trộm cắp, nhưng sau đó anh ấy đã xoá tội bởi tên trộm thực sự ra đầu thú cảnh sát.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>