RANDOM
 • Câu hỏi:

  The way in which we work has _______ a complete transformation in the past decade.

  • A. undercovered
  • B. undertaken
  • C. undergone
  • D. underdone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. undercover (v): giấu giếm                          B. undertake (v): làm; cam đoan

  C. undergo (v): trải qua                                      D. underdo (v): làm ít

  Cụm từ: undergo a transformation: thay đổi

  Tạm dịch: Cách mà chúng tôi làm việc đã thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ qua.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>