YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  _______ Steve to help, I’m sure he would agree. He is so kind a person.

  • A. Even if you asked
  • B. If you ask
  • C. Were you to ask
  • D. Should you ask

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu điều kiện

  Giải thích:

  Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều giả định ngược lại với hiện tại.

  Cấu trúc: If + S + Ved/ V2, S + would/ could..... + Vo

  = Were + S + to V, S + would/ could..... + Vo

  Câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Cấu trúc: If + S + V(s/es), S + will/ can + Vo

  = Should + S + V, S + will/ can + Vo

  Even if: Thậm chí nếu... => không phù hợp về nghĩa trong trường hợp này

  Tạm dịch: Nếu bạn nhờ Steve giúp, tôi chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Anh ấy là một người tốt bụng.

  Chọn C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 92776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA