AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is the writer’s purpose in this text?

  • A. to provide information for Mollie Hunter’s exsisting readers
  • B. to introduce Mollie Hunter’s work to a wider audience
  • C. to describe Mollie Hunter’s most successful books
  • D. to share her enjoyment of Mollie Hunter’s books

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Mục đích của nhà văn trong văn bản này là gì?

  A. để cung cấp thông tin cho các độc giả hiện có của Mollie Hunter

  B. để giới thiệu Mollie Hunter tới nhiều độc giả hơn

  C. để mô tả những cuốn sách thành công nhất của Mollie Hunter

  D. để chia sẻ niềm vui của cô ấy với những cuốn sách của Mollie Hunter

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>