AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  My sisters used to get on with each other. Now they hardly speak.

  • A. My sisters rarely speak because they have never liked each other.
  • B. Because they have never got on, my sisters do not speak to each other.
  • C. My sisters were once close, but they rarely speak to each other now.
  • D. My sisters do not speak to each other much, but they are good friends.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu đồng nghĩa

  Giải thích:

  Các chị của tôi đã từng rất hợp nhau. Bây giờ họ hầu như không nói chuyện với nhau.

  A. Các chị của tôi hiếm khi nói vì chưa bao giờ thích nhau.

  B. Bởi vì họ chưa bao giờ gặp nhau, các chị của tôi tôi không nói chuyện với nhau.

  C. Các chị của tôi đã từng thân thiết, nhưng bây giờ họ hiếm khi nói chuyện với nhau.

  D. Các chị của tôi không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng họ là những người bạn tốt.

  Câu A, B, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA