AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The new secretary is really asking for trouble, ______ the boss’s requests like that.

  • A. to ignore
  • B. ignore
  • C. is ignoring
  • D. ignoring

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Mệnh đề rút gọn

  Giải thích: Trong 1 câu có 2 mệnh đề đồng chủ ngữ ( the new secretary) thì ta có thể lược bớt 1 chủ ngữ, động từ chuyển sang dạng V-ing khi mệnh đề được rút gọn mang nghĩa chủ động. Tạm dịch: Thư kí mới thực sự đang gặp rắc rối khi cô ấy phớt lờ lời đề nghị của sếp.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>