AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Why was the policy introduced?

  • A. The superintendent wants students to speak only English at school
  • B. No one at school is Spanish
  • C. The principal hates Spanish
  • D. The reason is not mentioned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tại sao chính sách được giới thiệu?

  A. Giám thị muốn học sinh chỉ nói tiếng Anh ở trường

  B. Không ai ở trường là người Tây Ban Nha

  C. Hiệu trưởng ghét tiếng Tây Ban Nha

  D. Lý do không được đề cập

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>