YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  If you are ______ of hearing, these hearing aids will be invaluable.

  • A. poor
  • B. weak
  • C. hard
  • D. short

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Cụm từ

  Giải thích: hard of hearing: kém tai, khó nghe

  Tạm dịch: Nếu bạn bị kém tai, những trợ giúp nghe này sẽ là vô giá.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA