AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following questions.

  Câu hỏi:

  The children are extremely excited about the visit to the town where their grandparents were born in.

  • A. about
  • B. the town
  • C. where
  • D. were

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đại từ quan hệ

  Giải thích:

  Đại từ quan hệ “which” làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ, thay thế cho danh từ chỉ vật Trong mệnh đề đã dùng giới từ “in” ( in which = where) nên không được dùng “where”. Sửa: where => which

  Tạm dịch: Những đứa trẻ vô cùng phấn khích về chuyến thăm thị trấn nơi ông bà của chúng được sinh ra.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>