AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The government has made a big effort to tackle the two most important _______ issues of our country.

  • A. society
  • B. socialize
  • C. sociable
  • D. social

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ loại

  Giải thích:

  A. society (n): xã hội

  C. sociable (adj): hòa đồng

  Trước danh từ “issues” cần tính từ.

  B. socialize (v): xã hội hóa

  D. social (adj): thuộc xã hội

  Tạm dịch: Chính phủ đã nỗ lực rất lớn để giải quyết hai vấn đề xã hội quan trọng nhất của nước ta.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>