AMBIENT
 • Câu hỏi:

  How does Mollie feel about what has happened to her birthplace?

  • A. surprised
  • B. ashamed
  • C. disappointed
  • D. confused

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Mollie cảm thấy thế nào về những gì đã xảy ra với nơi sinh của mình?

  A. surprised (adj): ngạc nhiên                         B. ashamed (adj): xấu hổ

  C. disappointed (adj): thất vọng                   D. confused (adj): bối rối

  Thông tin: 'I was once taken back to see it and I felt that somebody had lain dirty hands all over my childhood. I'll never go back,' she said.

  Tạm dịch: 'Tôi đã từng được trở lại đó để xem và tôi cảm thấy rằng ai đó đã nhúng những bàn tay bẩn thỉu vào suốt thời thơ ấu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, 'cô nói.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>