YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thách thức lớn nhất của Việt Nam khi phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hoá là

  • A. sự chênh lệch về trình độ dân trí khi tham gia hội nhập.
  • B. sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới.
  • C. sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.
  • D. quản lí, sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92401

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA