YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chủ trương cải cách - mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại

  • A. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978).
  • B. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9/1982).
  • C. Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976).
  • D. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA