AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1919-1925?

  • A. Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.
  • B. Công nhân Ba Son bãi công.
  • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.
  • D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA