AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. Hơn 90% dân số không biết chữ
  • B. Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá
  • C. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành
  • D. Chính quyền cách mạng non trẻ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>