• Câu hỏi:

    Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

     

    • A. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.
    • B. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.
    • C. Chi phí cho quốc phòng thấp.
    • D. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC