• Câu hỏi:

  Nước Mĩ đã làm gì để đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?

   

  • A. Phát xít hóa bộ máy nhà nước
  • B. Khai thác bóc lột thuộc địa
  • C. Chuẩn bị chiến tranh thế giới
  • D. Tiến hành cải cách kinh tế, xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC