YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp có điểm mới nào dưới đây?

  • A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.
  • B. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
  • C. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.
  • D. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA