YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) không được coi là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế?

  • A. Vì Pháp không công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập tự chủ.
  • B. Vì Hiệp định này chỉ có hai nước kí kết, Pháp có thể bội ước.
  • C. Vì Hiệp định không công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện riêng.
  • D. Vì Hiệp định chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ. riêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 92395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA