ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mĩ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực?

  • A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.
  • B. Hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mĩ bị sụp đổ.
  • C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc.
  • D. Bị Nhật Bản vượt qua trong lĩnh vực tài chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE