• Câu hỏi:

  Chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

  • A. “Toàn dân kháng chiến”
  • B. “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
  • C. kháng chiến kiến quốc
  • D. phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC