• Câu hỏi:

  Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào

  • A. những tiến bộ khoa học kĩ thuật. 
  • B. sự giúp đỡ của các nước Đông Âu
  • C. tinh thần tự lực tự cường.
  • D. có nguồn tài nguyên phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC