• Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là.

  • A. thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
  • B. đời sống của nhân dân lao động đói khổ trầm trọng.
  • C. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.
  • D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC