• Câu hỏi:

  Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

  • A. Hiến chương ASEAN.
  • B. Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông.
  • C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á.
  • D. Tuyên bố nhân quyền ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC