MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức cộng sản năm 1929?

  • A. Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng.
  • B. Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo.
  • C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
  • D. Thống nhất về tư tưởng chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA