AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên 90 (thế kỉ XX)?

  • A. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
  • B. Khi cải tổ lại mắc phải sai lầm.
  • C. Sự chống phá của các thế lực thù địch.
  • D. Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>