YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

  • A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
  • B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
  • C. Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.
  • D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92387

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA